Vergoeding

Vergoeding diëtetiek

De dieetbehandeling wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit het basispakket. Dit komt overeen met 3-6 consulten. Houdt rekening met het wettelijk vastgesteld eigen risico. Als je in een jaar 3 uur dieetadvisering via de basisverzekering hebt ontvangen, dan kunt je in datzelfde jaar ook nog dieetadvisering uit een aanvullende  pakket vergoed krijgen, mits je deze verzekering hebt afgesloten. Dit kunt je terugvinden in de polisvoorwaarden. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars onder de naam Uw sportdiëtist Janneke van Ginkel te Culemborg


Direct naar de diëtist

Je kunt zonder verwijzing van de huisarts of specialist naar de diëtist door de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de behandeling niet als je geen verwijzing heeft. Dit kunt je terugvinden in de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Vergoeding leefstijlcoach

Het CooL-traject wordt volledig vergoedt vanuit het basispakket en gaat niet ten kostte van het eigen risico. Wel is er een verwijzing van de huisarts nodig.